SquirrelMail / [SM-CVS] SF.net SVN: squirrelmail: [12944 ...

# Blender's translation file (po format). # Copyright (C) 2015 The Blender Foundation. # This file is distributed under the same license as the Blender package. Khi biên soạn, bạn có thể chọn Save As… để ghi lại tập tin hiện tại nhưng với một cái tên khác, hay là sao chép tập tin ra một chỗ khác trước khi bạn ghi lại, nếu như bạn muốn dùng cả các bản cũ. Bạn có thể nén chúng lại để tiết kiệm dung lượng lưu trữ. TortoiseSVN là một dự án Mã nguồn Mở được phát triển theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL). Nó là miễn phí để tải về và sử dụng miễn phí, hoặc là cá nhân hoặc thương mại, trên bất kỳ số lượng máy tính cá nhân. msgstr "" -"Chọn <b>Để lộ popup</b> nếu muốn cửa sổ popup hiện ra khi có thư chưa đọc " -"trong thư mục." +"Bật tùy chọn %s thì hiệu lực một cửa sổ tự mở khi thư mục chứa thư chưa xem (cần thiết JavaScript)." Git Magic Ben Lynn 2007 Lời nói đầu. Git là công cụ quản lý mã nguồn vạn năng. Đây là một công cụ quản lý mã nguồn tin cậy, ổn định, đa dụng và cực kỳ mềm dẻo và chính sự mềm dẻo của Git làm cho việc học nó trở nên khó khăn, tất nhiên là không nói đến những người đã tạo ra nó.

[index] [3219] [12712] [5967] [12990] [4548] [6967] [11215] [6316] [10881] [1979]

https://forex-viethnam.beemining.pw