Giới thiệu về Flex - dành cho Nhà phát triển PHP

Tôi đã làm việc với các công nghệ liên quan đến web từ cuối những năm 90 và công nghệ phía máy chủ đầu tiên của tôi là PHP. Sau đó, tôi đã phát triển ColdFusion và Java, - ActionScript 3.0: tạo dự án Flash hỗ trợ ActionScript 3.0. Dự án này sử dụng cho Flash Player và Flash Plugin với nền tảng chủ yếu là Desktop. Bạn cũng lưu ý rằng, trong giáo trình này, chúng ta đang thảo luận về ActionScript 3.0. Trong mục tùy chọn Advanced Option, bạn có 3 tùy chọn: Tùy chọn thả xuống: có 20 dạng nghệ thuật đường viền cho bạn chọn lựa. Pattern color: chọn m{u cho đường viền nghệ thuật. Pattern size: kích thước của biểu tượng nghệ thuật.

[index] [7394] [1008] [12846] [13331] [5282] [12131] [13746] [7007] [13802] [5073]

https://forex-portugal.miningftw.pw